วันพุธ, 21 กุมภาพันธ์ 2567

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. 2566

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. ก.พ. 2566

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. 2566

สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาสอบ

สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาสอบ

เอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าห้องสอบ

ตัวอย่างบัตรประจำตัวสอบที่อัปโหลดรูปถ่ายแล้ว

ตัวอย่างเอกสารที่ใช้แสดงตนในการเข้าสอบ

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ

สิ่งที่ห้ามนำเข้านำเข้าห้องสอบ

กรณีที่มีความจำเป็นต้องนำกุญแจรถ รีโมทรถยนต์ กระเป๋าเงินใบเล็ก เครื่องประดับทุกชนิด เข้ามาในห้องสอบ ให้ใส่ถุงพลาสติกใสและวางไว้ใต้เก้าแี้ที่นั่งสอบ

ห้ามเข้าห้องสอบ พระภิกษุหรือสามเณร ผู้มาสายเกิน 30 นาที

ผู้สอบต้องนั่งให้ตรงกับที่นั่งสอบของตนเอง

อ้างอิงที่มา
https://job3.ocsc.go.th/OCSRegisterWeb/enrollhome
http://ocsnews.chanwanich.com/OcscNews/ระเบียบการสอบ.pdf


อ้างอิง การแต่งกายสำหรับเข้าสอบ ก.พ. 2566
อ้างอิง การแต่งกายสำหรับเข้าสอบ ก.พ. 2565

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]