จะต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี มีเอกสารต่อใบขับขี่อะไรบ้าง

0
10
จะต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี มีเอกสารต่อใบขับขี่อะไรบ้าง

จะต่ออายุใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปี มีเอกสารต่อใบขับขี่อะไรบ้าง

 • ใบขับขี่ใบเดิม
 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

ต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปีจะต้องทำแบบทดสอบอะไรบ้าง

สำหรับการต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปีจะมีขั้นตอนเพิ่มมา 1 อย่างครับ คือหลังจากที่ยื่นเอกสารและตรวจเอกสารแล้ว ต้องทำการทดสอบร่างกาย และ “อบรม 1 ชั่วโมง” จึงไปถ่ายรูปและรับบัตร โดยการอบรม 1 ชั่วโมงสามารถอบรมผ่านช่องทางออนไลน์หลังจากทำการจองคิวใบขับขี่ออนไลน์ได้เลย ไม่จำเป็นต้องมานั่งในห้องอบรมแล้ว และการจะมาได้ซึ่งใบขับขี่ 5 ปี นั้นจะต้องทำการทดสอบร่างกาย ดังนี้

 • ทดสอบการมองเห็น (สีเขียว เหลือง แดง)
 • ทดสอบสายตาลึก
 • ทดสอบสายตาทางกว้าง
 • ทดสอบปฏิกิริยาเท้า (การเหยียบเบรครถยนต์)

ต่อใบขับจาก 5 ปีเป็น 5 ปีต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท

ค่าใช้จ่ายในการต่อใบขับขี่ 5 ปีเป็น 5 ปีจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ รถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ ซึ่งมีราคาที่ต้องจ่ายเท่ากันกับการต่อใบขับขี่ 2 ปีเป็น 5 ปี คือ

 • ต่อใบขับขี่รถยนต์ 5 ปีเป็น 5 ปี จ่ายเงิน 505 บาท (500 ค่าใบขับขี่ + 5 บาทค่าคำขอ)
 • ต่อใบขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ 5 ปีเป็น 5 ปีจ่ายเงิน 255 บาท (250 ค่าใบขับขี่ + 5 บาทค่าคำขอ)

ต่อใบขับขี่จาก 5 ปีเป็น 5 ปีล่วงหน้าได้กี่วันหรือกี่เดือน

เมื่อจองคิวต่อใบขับขี่ออนไลน์แล้ว ทำการอบรมใบขับขี่ออนไลน์แล้ว คุณคงอยากรู้ว่าสามารถต่อใบขับขี่ล่วงหน้า 5 ปีเป็น 5 ปีได้ไวสุดแค่ไหน คำตอบคือ 6 เดือนหรือ 180 วันใบขับขี่หมดอายุไปแล้ว 1-3 ปีขึ้นไป จองคิวต่อใบขับขี่ล่วงหน้าต้องอบรมไหม?

 • ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 1 ปีแต่ไม่ถึง 3 ปี ผู้ที่จะต่อใบขับขี่ต้องอบรม 5 ชั่วโมง และสอบข้อเขียนใหม่
 • ถ้าใบขับขี่หมดอายุเกิน 3 ปี ผู้ที่จะต่อใบขับขี่ต้องอบรม 5 ชั่วโมง สอบข้อเขียน และสอบขับรถใหม่

อ่านถึงตรงนี้ คงมีหลายคนสงสัยเรื่อง “ต่อใบขับขี่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์จริงไหม คำตอบคือ “จริง” เพราะกฎกระทรวงคมนาคมได้ประกาศลงราชกิจจานุเบกษาไว้ว่า การต่อใบขับขี่รถทุกชนิด และทุกประเภทต้องมีใบรับรองแพทย์มาด้วย

อ้างอิง https://www.dlt.go.th/th/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]