วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

ขอใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ ตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

30 เม.ย. 2023
218
ขอใบรับรองแพทย์
ขอใบรับรองแพทย์

ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

จะมีอยู่ 2 ส่วน (ส่วนที่ 1 เป็นของผู้ขอเซ็นต์ , ส่วนที่ 2 เป็นของแพทย์เซ็นต์) ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง โดยรูปแบบขึ้นอยู่กับทางโรงพยาบาลหรือคลินิค

ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ตามแบบมาตรฐานของแพทยสภา

หรือสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ แพทยสภา https://www.tmc.or.th/download