การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนตร์

0
92

การทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับรถตาม พ.ร.บ.รถยนตร์
การขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ต้องทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย อบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร กฎหมายว่าตัวยรถยนต์,กฎหมายทางหลวงและการขับรถที่ถูกต้องปลอดภัย โตยใช้เวลาอบรม 2 ชั่วโมง ทดสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถ การทดสอบสมรรถภาพของร่างกาย แบ่งออกเป็น การทดสอบปฏิกิริยา ให้ทดสอบความสามารถในการใช้บรกเท้ารวม 3 ครั้ง หากสามารถเหยียบเบรกได้ในระยะเวลาน้อยกว่า หรือเท่ากับ 0.75 วินาที 2 ใน 3 ครั้ง ให้ถือว่าผ่านการทดสอบ

อ้างอิง
กรมการขนส่งทางบก

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]