เงินเยียวยาเกษตกร 2565 เงินประกันรายได้ข้าว เยี่ยวยาน้ำท่วม ได้เท่าไหร่ เข้าวันไหน เช็คที่นี่  

0
62

เงินเยียวยาเกษตกร 2565

ประกันรายได้ข้าว 65/66 รวมทั้งสิ้น 33 งวด โดยจะโอนเงินผ่านบัญชีของธนาคากรเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ใช้เงินงบประมาณ 86,740.31 ล้านบาท  โดยจะมีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละ 1,500 บาทต่อรายต่อข้าว 1 ตัน โครงการไร่ละ 1,000 บาท เป็นการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไม่เกินครอบครัวละ 20 ไร่ เป็นเงินรวมกันทั้งสิ้น 55,364.75 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 150,127.75 ล้านบาท

ประกันรายได้ข้าว 65/66 เงินเข้าวันไหน

เช็คสิทธิประกันรายได้ข้าว 65/66 ได้ตั้งแต่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป    

เงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท สำหรับเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 65 ในงวดแรก เช็คที่นี่

เงินเยียวยาน้ำท่วม สูงสุดไร่ละ 11,780 บาท

ให้ช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินครัวเรือนละ 30 ไร่ ในอัตรา ดังนี้

  • ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท
  • พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท
  • ไม้ผลไม้ยืนต้น และอื่น ๆ ไร่ละ 4,048 บาท

สามารถตรวจสอบสถานะขั้นตอน-ช่องทางตรวจสอบเงิน ดังนี้

  1. เข้าสู่เว็บไซต์ chongkho.inbaac.com ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
  2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน เพื่อใช้ในการเช็ค “เงินเยียวยาเกษตรกร” หลังจากกรอกเลขบัตรประชาชน โดยจะมีรายละเอียดของบัญชี จำนวนเงิน และโครงการของเงินช่วยเหลือที่ได้รับ
  3. ตรวจสอบข้อมูลในแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile หลังจากตรวจสอบในเว็บไซต์แล้วเรียบร้อย หากมีข้อมูลขึ้นว่าได้รับเงินโอน สามารถเข้าไปตรวจสอบยอดเงินได้ด้วยตัวเอง

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]