15 พ.ย.นี้ ฝากเงินสด เข้าตู้อัตโนมัติ ต้องใช้บัตรเสียบ

0
22
15 พ.ย.นี้ ฝากเงินสด เข้าตู้อัตโนมัติ ต้องใช้บัตรเสียบ

15 พ.ย.นี้ “ฝากเงินสด เข้าตู้อัตโนมัติ” ต้องใช้บัตรเสียบ เดบิตหรือเครดิต เพื่อยืนยันตัว เพราะก่อนหน้านี้ช่องทางนี้ ถูกใช้ฟอกเงิน

พบสำนักงาน ปปง. และธนาคาร 11 แห่งเตรียมออกมาตรการให้ผู้ฝากเงินผ่านเครื่อง CDM หรือ ADM ของธนาคาร ต้องใช้บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ ยืนยันตัวตนก่อนฝากเงินทุกครั้ง เริ่ม 15 พ.ย.เป็นต้นไป คาดที่ผ่านมามีช่องโหว่เป็นธุรกรรมยกเว้น ไม่ต้องรายงาน ปปง. แล้วถูกใช้ฟอกเงินยาเสพติด-การพนัน

วันนี้ (16 ต.ค.) รายงานข่าวแจ้งว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้ดำเนินโครงการ CDM AMLO โดยออกมาตรการให้ธนาคารพาณิชย์ยืนยันตัวตนผู้ฝากเงินสดผ่านเครื่องอัตโนมัติ โดยใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตของตนเองยืนยันตัวตนก่อนทำรายการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติ (CDM หรือ ADM) ทุกครั้ง เพื่อยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ตามกฎเกณฑ์หน่วยงาน ปปง. โดยลูกค้าต้องเสียบบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิต และใส่รหัสผ่าน (PIN) ของผู้ฝากก่อนการฝากเงินสดที่เครื่องอัตโนมัติของทุกธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย.เป็นต้นไป หากไม่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตจะไม่สามารถฝากเงินที่เครื่องอัตโนมัติได้ ต้องทำรายการผ่านช่องทางสาขาของธนาคารเท่านั้น หากลูกค้าไปฝากเงินผ่านตัวแทนธนาคาร หรือ Banking Agent ลูกค้าจะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนไปแสดงตน และจะมีค่าธรรมเนียมตามปกติ

สำหรับสาเหตุที่ออกมาตรการดังกล่าว คาดว่าในช่วงที่ผ่านมา ปปง.ได้ยกเว้นให้ธุรกรรมที่ทําผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือผ่านเครื่องฝากเงินอัตโนมัติ (CDM หรือ ADM) เป็นธุรกรรมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรายงานต่อสํานักงาน ปปง. แม้ธุรกรรมดังกล่าวจะเกินกว่า 700,000 บาทก็ตาม ธนาคารก็ไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรม เว้นแต่พบว่ามีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติผ่านเครื่อง ATM หรือ CDM ธนาคารยังคงมีหน้าที่ต้องรายงานธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเครื่อง CDM หรือ ADM กลายเป็นช่องทางในการฟอกเงินจากการก่ออาชญากรรม เช่น ยาเสพติด การพนัน ฯลฯ เพราะสามารถใช้ให้ใครก็ได้ ฝากเงินสดไปยังบัญชีปลายทางได้ โดยไม่ต้องถูกตรวจสอบว่าผู้ฝากเงินเป็นใคร จึงได้ออกมาตรการยืนยันตัวตนดังกล่าว ซึ่งมีบางธนาคารได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปบ้างแล้ว

สำหรับผู้ที่ฝากเงินสดเข้าบัญชีภายในธนาคาร และฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารอื่น สามารถใช้บัตรเดบิต หรือบัตรเครดิตธนาคารใดก็ได้ใน 11 ธนาคาร ทำรายการยืนยันตัวตน ซึ่งธนาคารจะไม่คิดค่าธรรมเนียมในการใช้บัตรยืนยันตัวตน ปัจจุบันบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตของธนาคารที่สามารถใช้ยืนยันตัวตนได้มีทั้งหมด 11 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารทหารไทยธนชาต ธนาคารยูโอบี ธนาคารเกียรตินาคินภัทร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมในการฝากเงินไปยังบัญชีธนาคารเดียวกับบัญชีปลายทางขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารกำหนด

ฝากเงินสด เข้าตู้อัตโนมัติ” ต้องใช้บัตรเสียบ เดบิตหรือเครดิต เพื่อยืนยันตัว เพราะก่อนหน้านี้ช่องทางนี้ ถูกใช้ฟอกเงิน

ตัวอย่างที่ 1 ใช้บัตรธนาคาร A ฝากเงินสดที่เครื่อง CDM ธนาคาร B ไปยังบัญชีธนาคาร B เจ้าของเครื่อง ค่าธรรมเนียมยืนยันตัวตนฟรี แต่ค่าธรรมเนียมฝากเงินในเขตจังหวัดเดียวกันฟรี ข้ามเขตจังหวัดคิดค่าธรรมเนียมเริ่มต้นที่ 20 บาท (ยกเว้นบางธนาคารที่ให้ฝากเงินผ่านเครื่อง CDM ฟรีทั่วประเทศ)

ตัวอย่างที่ 2 ใช้บัตรธนาคาร A ฝากเงินสดที่เครื่อง CDM ธนาคาร B ไปยังบัญชีธนาคาร A หรือธนาคาร C ที่ไม่ใช่เจ้าของเครื่อง ค่าธรรมเนียมยืนยันตัวตนฟรี แต่ค่าธรรมเนียมฝากเงินเริ่มต้นที่ 50-120 บาทต่อรายการ

อ้างอิง
https://mgronline.com/onlinesection/detail/9650000098975

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]