สอบ ก.พ.66 ล่าสุดเปิดให้อัปโหลดรูปถ่ายแล้ว พร้อมขั้นตอน

0
43

สอบ ก.พ.66 ล่าสุดเปิดให้อัปโหลดรูปถ่ายแล้ว และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินได้เลย

ล่าสุด สำนักงาน ก.พ. ปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2566 ทั้งแบบ e-Exam และแบบ Paper & Pencil เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดให้ผู้สมัครฯอัปโหลดรูปถ่ายได้แล้ว 

ขั้นตอนการอัปโหลดรูปถ่าย

  1. กดเลือก “อัปโหลดรูปถ่าย” ตรงแถบ สีชมพู/สีเหลือง ซ้ายมือ
  2. พิมพ์เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสตัวเลข

ข้อกำหนด/เงื่อนไข รูปถ่ายที่จะทำการอัปโหลด

  1. รูปถ่ายหน้าตรง
  2. ไม่สวมหมวก
  3. ไม่สวมแว่นดำ
  4. พื้นหลังไม่มีลววดลาย
  5. ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน 
  6. ขนาดไฟล์ 40-100 kb (ประเภท JPG เท่านั้น) 

รูปถ่ายที่อัปโหลดจะปรากฎบนบัตรประจำตัวสอบ และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดควยามรู้ความสมารถทั่วไปของ สำนักงาน ก.พ. และไม่สามารถแก้ไขได้

กรณีผู้สมัครสอบไม่ได้อัปโหลดรูปจะไม่สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้ ทั้งนี้ การไม่มีบัตรประจำตัวสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ 

ที่มา  สำนักงาน ก.พ.

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]