วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

‘ฟ้อนเมืองปูจาพญามังราย’ Soft Power รูปแบบใหม่ ของเชียงราย

อ่อนช้อยงดงามเป็นเอกลักษณ์สำหรับการจัดแสดง “ฟ้อนเมืองเชียงราย” บวงสรวงพญามังรายมหาราช ในโอกาสครบรอบสถาปนาเมืองเชียงรายครบ 761 ปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีเทิดพระเกียรติพญามังราย ผู้ทรงสถาปนาเมืองเชียงราย 

การแสดงครั้งนี้แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีกรณ์   ศิลปินแห่งชาติที่มีชื่อเสียงอย่างมากในวงการศิลปะการแสดงพื้นเมืองเชียงราย นำช่างฟ้อนแต่งกายด้วยชุดล้านนาสีม่วงเชียงรายกว่า 1,000 ชีวิต ฟ้อนบวงสรวงถวายสักการะพญามังรายมหาราชอย่างพร้อมเพรียง เป็นการฟ้อนเล็บที่ยิ่งใหญ่ ตระการตาสุดๆ ในพิธีบวงสรวง เผยแพร่ศิลปะการฟ้อนพื้นบ้านล้านนาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย  ซึ่งจัดขึ้นวันที่ 26 ม.ค. 2566 ณ บริเวณถนนรอบอนุสาวรีย์พญามังรายมหาราช (ห้าแยกพ่อขุน) ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จ.เชียงราย ท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  

ด้าน แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีกรณ์   กล่าวว่า ศูนย์การเรียนรู้ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาแห่งนี้ใช้เผยแพร่ศิลปะการแสดงพื้นเมืองล้านนาอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการทำโครงการสืบสานศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนาที่ สวธ. สนับสนุนปีนี้  จัดอบรมฟ้อนสาวไหม ฟ้อนเล็บ ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ผู้ร่วมอบรมรวม 220 คน และจะทำงานสืบสานวัฒนธรรมตลอดไป 

“ แม่และลูกศิษย์ถ่ายทอดความรู้ศิลปะพื้นบ้านล้านนา  ปลื้มใจที่คนรุ่นหลังสืบทอด  แสดงถึงการยอมรับของคนในสังคม ส่งลูกหลานมาเรียน โดยเฉพาะฟ้อนเล็บ ฟ้อนสาวไหม ที่มีลีลาฟ้อนอ่อนช้อย เคลื่อนไหวอย่างเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ช่วงโควิดก็ไม่หยุด สอนผ่านระบบออนไลน์ หลังโควิดคลี่คลายศูนย์แห่งนี้เปิดอบรมตามปกติ เด็กๆ ที่ร่วมอบรมโครงการนี้ได้คัดเลือกให้ร่วมฟ้อนเมืองบวงสรวงพญามังราย ส่วนช่างฟ้อนในชุมขนซึ่งมีพื้นฐาน แม่ใช้สื่อออนไลน์เพื่อสอนทบทวน พิธีนี้มีความสำคัญแสดงถึงพลังศรัทธาของชาวเชียงรายที่มีต่อพ่อพญามังรายที่สร้างบ้านแปลงเมืองจนบัดนี้ครบ 761 ปีแล้ว  และแสดงความสมานสามัคคีของคนในจังหวัด  “ แม่ครูบัวเรียว กล่าวด้วยความภูมิใจ

ที่มา : https://www.thaipost.net/news-update/311171