วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

เชิญชวนชิมลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

เชิญชวนชิมลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

จังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแถลงข่าวประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่คุณภาพ ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาด และการประชาสัมพันธ์ สร้างแรงกระตุ้นการบริโภคผลไม้ (ลิ้นจี่คุณภาพ)

ลิ้นจี่พะเยา​ มาตรฐาน​ GI (Geographical Indication) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจาก แหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนแบรนด์ของท้องถิ่นที่บอกคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า) ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เชิญชวนชิมลิ้นจี่คุณภาพอำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566 ณ แปลงผลิตไม้ผลอัตลักษณ์ (ลิ้นจี่) ลิ้นจี่พะเยา​ มาตรฐาน​ GI “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน”… 1 ปี มีเพียงครั้งเดียว!! หวานเจี๊ยบ

จองตรง​ ส่งตรงทั่วไทย​ จากเกษตรกร​ได้แล้ววันนี้

1.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้าน ตำบลศรีถ้อย โทร. 081-0355795

2.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ตำบลศรีถ้อย หมู่ 7,8 โทร.091-3022833

3.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลเจริญราษฎร์ โทร. 089-4817755

4.แปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้านตำบลแม่สุก โทร.062-5615402

5.วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอนุรักษ์ลิ้นจี่ห้วยป่ากล้วย โทร. 084-9498146

6.วิสาหกิจชุมชนสามัคคีลิ้นจี่ห้วยเคียน โทร. 097-9411159

ลิ้นจี่พะเยามีชื่อเสียงมานาน ซึ่งจังหวัดพะเยาได้มีการผลิตลิ้นจี่คุณภาพ ทั้งแบบห่อกระดาษ/ถุงพลาสติก เพื่อป้องกันหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่ และทำให้สีผิวลิ้นจี่สวยงาม ซึ่งปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยี โดยใช้ตาข่ายห่อผลลิ้นจี่ตั้งแต่ผลโตเท่าไม้ขีดไฟ จึงทำให้ป้องกันหนอนเจาะขั้วลิ้นจี่และลดการใช้สารเคมี ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค และได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ดังนั้น ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่ รวมถึงนักท่องเที่ยว ที่เข้ามายังจังหวัดพะเยา สนับสนุนลิ้นจี่คุณภาพของจังหวัดพะเยา โดยสามารถสั่งซื้อได้ผ่านทางสำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา และภาคเอกชน หรือสั่งซื้อโดยตรงจากเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร

เชิญชวนชิมลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566
เชิญชวนชิมลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566
เชิญชวนชิมลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566
เชิญชวนชิมลิ้นจี่คุณภาพ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ประจำปี 2566

อ้างอิง www.facebook.com/localnews2010 , thainews.prd.go.th