วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ธนาคารหยุดปีใหม่ 2566 วันไหนบ้าง

เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 24 ต.ค. 2566 ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 และเพิ่มวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจจากการบริโภคภายในประเทศ นั้น

โดย ธปท. พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันสิ้นปีจากวันอังคารที่ 2 ม.ค. 2567 เป็นวันศุกร์ที่ 29 ธ.ค.2566

   

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติให้หยุดติดต่อกันจำนวน 4 วันในวันที่  29 ธ.ค. 2566 จนถึงวันที่ 1ม.ค. 2567 โดยโยกวันหยุดวันที่ 2 ม.ค. 2567 ซึ่งเป็นวันหยุดเดิม ให้มาเป็นหยุดในวันที่ 29 ธ.ค. 2566 แทน