วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

เช็กวันหยุด วันสำคัญ 2567 เพื่อให้คุณสามารถวางแผนได้ที่นี่

เช็กวันหยุด วันสำคัญของปี 2567 เพื่อให้คุณสามารถวางแผนได้ที่นี่

ยุคที่เรามีกิจการและกิจกรรมมากมายในชีวิตประจำวัน การวางแผนการใช้เวลาเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้เราสามารถบริหารเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการวางแผนเหล่านี้ เช็คปฏิทินวันวันหยุดและวันสำคัญของปี 2567 จะเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้เราวางแผนวันหยุดและกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในบทความนี้ เราจะสำรวจและวิเคราะห์ปฏิทินวันวันหยุด 2567 และวันสำคัญ 2567 เพื่อให้คุณสามารถวางแผนการใช้เวลาของคุณได้อย่างรอบคอบ

วันหยุดราชการ 2567/2024 

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567 วันขึ้นปีใหม่

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 วันมาฆบูชา
วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนมีนาคม 2567 

วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 วันจักรี
วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันจักรี
วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567 วันสงกรานต์
วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์

วันพุธ 1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงาน
วันเสาร์ 4 พฤษภาคม 2567 วันฉัตรมงคล
วันจันทร์ 6 พฤษภาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันฉัตรมงคล
วันพุธ 22 พฤษภาคม 2567 วันวิสาขบูชา

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 วันอาสาฬหบูชา
วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567 วันหยุดชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนกันยายน 2567

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567 วันหยุดชดเชยคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ
วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567 วันปิยมหาราช

ไม่มีวันหยุดราชการในเดือนพฤศจิกายน 2567

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 วันพ่อแห่งชาติ
วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567 วันรัฐธรรมนูญ
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 วันสิ้นปี

วันสำคัญเดือนมกราคม 2567

5 มกราคม 2567 วันนกแห่งชาติ
8 มกราคม 2567 วันเด็ก / วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา
13 มกราคม 2567 วันการบินแห่งชาติ
14 มกราคม 2567 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
16 มกราคม 2567 วันครู
17 มกราคม 2567 วันโคนมแห่งชาติ / วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
18 มกราคม 2567 วันยุทธหัตถี / วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช / วันกองทัพไทย / วันกองทัพบก

วันสำคัญเดือนกุมภาพันธ์ 2567

2 กุมภาพันธ์ 2567 วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก / วันนักประดิษฐ์
3 กุมภาพันธ์ 2567 วันทหารผ่านศึก
4 กุมภาพันธ์ 2567 วันมะเร็งโลก
10 กุมภาพันธ์ 2567 วันอาสารักษาดินแดน
13 กุมภาพันธ์ 2567 วันรักนกเงือก
14 กุมภาพันธ์ 2567 วันวาเลนไทน์
24 กุมภาพันธ์ 2567 วันศิลปินแห่งชาติ
25 กุมภาพันธ์ 2567 วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
26 กุมภาพันธ์ 2567 วันสหกรณ์แห่งชาติ

วันสำคัญเดือนมีนาคม 2567

3 มีนาคม 2567 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
5 มีนาคม 2567 วันนักข่าว
8 มีนาคม 2567 วันสตรีสากล
13 มีนาคม 2567 วันช้างไทย
15 มีนาคม 2567 วันสิทธิผู้บริโภคสากล
20 มีนาคม 2567 วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
21 มีนาคม 2567 วันกวีนิพนธ์สากล / วันป่าไม้โลก
22 มีนาคม 2567 วันอนุรักษ์น้ำโลก
23 มีนาคม 2567 วันอุตุนิยมวิทยาโลก
27 มีนาคม 2567 วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
31 มีนาคม 2567 วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันสำคัญเดือนเมษายน 2567

1 เมษายน 2567 วันออมสินของไทย / วันข้าราชการพลเรือน / วันโกหก
2 เมษายน 2567 วันอนุรักษ์มรดกไทย / วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ
5 เมษายน 2567 วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี / วันเช็งเม้ง
7 เมษายน 2567 วันอนามัยโลก
12 เมษายน 2567 วันป่าชุมชนชายเลนไทย
13 เมษายน 2567 วันผู้สูงอายุแห่งชาติ
14 เมษายน 2567 วันครอบครัวไทย
22 เมษายน 2567 วันคุ้มครองโลก
24 เมษายน 2567 วันเทศบาล
25 เมษายน 2567 วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
26 เมษายน 2567 วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
29 เมษายน 2567 วันเต้นรำสากล / วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ
30 เมษายน 2567 วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย / วันชาไข่มุกแห่งชาติ

วันสำคัญเดือนพฤษภาคม 2567

1 พฤษภาคม 2567 วันแรงงานแห่งชาติ
5 พฤษภาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
8 พฤษภาคม 2567 วันกาชาดสากล
11 พฤษภาคม 2567 วันปรีดี พนมยงค์
12 พฤษภาคม 2567 วันพยาบาลสากล
19 พฤษภาคม 2567 วันอาภากร
22 พฤษภาคม 2567 วันความหลากหลายทางชีวภาพ / วันอัฏฐมีบูชา
23 พฤษภาคม 2567 วันเต่าโลก
31 พฤษภาคม 2567 International Flight Attendant Day / วันงดสูบบุหรี่โลก

วันสำคัญเดือนมิถุนายน 2567

1 มิถุนายน 2567 วันวิ่งโลก / วันดื่มนมโลก
5 มิถุนายน 2567 วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 มิถุนายน 2567 วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก / วันเพื่อนสนิทสากล
9 มิถุนายน 2567 วันอานันทมหิดล
12 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
17 มิถุนายน 2567 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก / วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
20 มิถุนายน 2567 วันผู้ลี้ภัยโลก
21 มิถุนายน 2567 วันโยคะสากล
24 มิถุนายน 2567 วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
26 มิถุนายน 2567 วันสุนทรภู่ / วันต่อต้านยาเสพติด
28 มิถุนายน 2567 วันทหารนาวิกโยธิน

วันสำคัญเดือนกรกฎาคม 2567

1 กรกฎาคม 2567 วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
4 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
6 กรกฎาคม 2567 วันจูบสากล
7 กรกฎาคม 2567 วันพูดความจริง
13 กรกฎาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ / วันอาสาฬหบูชา
14 กรกฎาคม 2567 วันเข้าพรรษา
28 กรกฎาคม 2567 วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
29 กรกฎาคม 2567 วันภาษาไทยแห่งชาติ

วันสำคัญเดือนสิงหาคม 2567

1 สิงหาคม 2567 วันสตรีไทย
4 สิงหาคม 2567 วันสัตวแพทย์ไทย / วันสื่อสารแห่งชาติ
7 สิงหาคม 2567 วันรพี
12 สิงหาคม 2567 วันแม่แห่งชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 / วันสารทจีน
16 สิงหาคม 2567 วันสันติภาพไทย
17 สิงหาคม 2567 วันยกย่องแมวดำ
18 สิงหาคม 2567 วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
22 สิงหาคม 2567 วันคนถนัดซ้ายสากล
26 สิงหาคม 2567 วันสุนัขโลก

วันสำคัญเดือนกันยายน 2567

1 กันยายน 2567 วันสืบ นาคะเสถียร
2 กันยายน 2567 วันเกษตรแห่งชาติ
3 กันยายน 2567 วันเกิดโดราเอมอน
10 กันยายน 2567 วันไหว้พระจันทร์ / วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
11 กันยายน 2567 วันกอดสุนัขแห่งชาติ
15 กันยายน 2567 วันศิลป์ พีระศรี
16 กันยายน 2567 วันโอโซนโลก
18 กันยายน 2567 วันรักแรก (National First Love Day) / วันแพนด้าแดง
19 กันยายน 2567 วันพิพิธภัณฑ์ไทย
20 กันยายน 2567 วันเยาวชนแห่งชาติ / วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ
21 กันยายน 2567 วันสันติภาพโลก / วันประมงแห่งชาติ 
22 กันยายน 2567 วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day) / วันแรดโลก 
24 กันยายน 2567 วันมหิดล / วันสารทไทย
26 กันยายน 2567 เทศกาลกินเจ
27 กันยายน 2567 วันเกิด google / เทศกาลกินเจ
28 กันยายน 2567 วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก / วันพระราชทานธงชาติไทย / เทศกาลกินเจ

วันสำคัญเดือนตุลาคม 2567

1 ตุลาคม 2567 วันผู้สูงอายุสากล / วันกาแฟสากล / วันหมาดำ
7 ตุลาคม 2567 วันยิ้มโลก
8 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
9 ตุลาคม 2567 วันไปรษณีย์โลก / วันออกพรรษา
10 ตุลาคม 2567 วันสายตาโลก
13 ตุลาคม 2567 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
14 ตุลาคม 2567 วันประชาธิปไตย
15 ตุลาคม 2567 วันล้างมือโลก
16 ตุลาคม 2567 วันอาหารโลก
19 ตุลาคม 2567 วันเทคโนโลยีของไทย
20 ตุลาคม 2567 วันสลอธ
21 ตุลาคม 2567 วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ / วันพยาบาลแห่งชาติ / วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ / วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ / วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า
24 ตุลาคม 2567 วันสหประชาชาติ
29 ตุลาคม 2567 วันสะเก็ดเงินโลก
31 ตุลาคม 2567 วันฮาโลวีน / วันออมแห่งชาติ

วันสำคัญเดือนพฤศจิกายน 2567

7 พฤศจิกายน 2567 วันลอยกระทง
12 พฤศจิกายน 2567 วันคนพิการแห่งชาติ
14 พฤศจิกายน 2567 วันพระบิดาแห่งฝนหลวง / วันเบาหวานโลก
20 พฤศจิกายน 2567 วันกองทัพเรือ
22 พฤศจิกายน 2567 วันส้วมโลก
25 พฤศจิกายน 2567 วันวชิราวุธ / วันประถมศึกษาแห่งชาติ
27 พฤศจิกายน 2567 วันสาธารณสุขแห่งชาติ

วันสำคัญเดือนธันวาคม 2567

1 ธันวาคม 2567 วันเอดส์โลก / วันดำรงราชานุภาพ
3 ธันวาคม 2567 วันคนพิการสากล
4 ธันวาคม 2567 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 ธันวาคม 2567 วันชาติ / วันพ่อแห่งชาติ / วันดินโลก
7 ธันวาคม 2567 วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
9 ธันวาคม 2567 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
10 ธันวาคม 2567 วันสิทธิมนุษยชนสากล
15 ธันวาคม 2567 วันชาสากล
16 ธันวาคม 2567 วันกีฬาแห่งชาติ
25 ธันวาคม 2567 วันคริสต์มาส
26 ธันวาคม 2567 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
28 ธันวาคม 2567 วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ปฏิทินวันหยุด 2567

สำหรับคนที่วางแผนหยุดยาวเพื่อกดลาพักร้อน เดินทางไปต่างประเทศ หรือเพื่อพักผ่อน มาดูปฏิทินวันหยุด 2567 ได้ที่นี่

วันหยุดวันสิ้นปี ถึงวันที่ 1 มกราคม

วันหยุดยาวเดือนกุมภาพันธ์ 2567 คือวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันมาฆบูชา

ไม่มีวันหยุดยาวเดือนมีนาคม 2567

วันหยุดยาวเดือนเมษายน 2567 คือวันที่ 6-8 เมษายน 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันจักรี และ 13-16 เมษายน 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันสงกรานต์

วันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2567 คือวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันฉัตรมงคล

วันหยุดยาวเดือนมิถุนายน 2567 คือวันที่ 1-3 มิถุนายน 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินีฯ

วันหยุดยาวเดือนกรกฎาคม 2567 คือวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันเข้าพรรษา และ 27-29 กรกฎาคม 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันหยุดยาวเดือนสิงหาคม 2567 คือวันที่ 10-12 สิงหาคม 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันแม่แห่งชาติ

ไม่มีวันหยุดยาวเดือนกันยายน 2567

วันหยุดยาวเดือนตุลาคม 2567 คือวันที่ 12-14 ตุลาคม 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ไม่มีวันหยุดยาวเดือนพฤศจิกายน 2567

วันหยุดยาวเดือนธันวาคม 2567 คือวันที่ 7-10 ธันวาคม 2567 ตรงกับวันสำคัญคือวันรัฐธรรมนูญ