วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ปฏิทินวันหยุด ประจำปี 2567

ปฏิทินวันหยุด ประจำปี 2567

วันหยุดประจำเดือน มกราคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 1 มกราคม 2567
 • วันอังคารที่ 2 มกราคม 2567

วันหยุดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567

 • วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567
 • วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567

วันหยุดประจำเดือน มีนาคม 2567

 • ไม่มีวันหยุดราชการในเดือน มีนาคม 2567

วันหยุดประจำเดือน เมษายน 2567

 • วันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2567 ️
 • วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2567
 • วันเสาร์ที่ 13 เมษายน 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2567
 • วันจันทร์ที่ 15 เมษายน 2567
 • วันอังคารที่ 16 เมษายน 2567

วันหยุดประจำเดือน พฤษภาคม 2567

 • วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567
 • วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567
 • วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2567 ️

วันหยุดประจำเดือน มิถุนายน 2567

 • วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2567

วันหยุดประจำเดือน กรกฎาคม 2567

 • วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2567 ️
 • วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2567
 • วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2567
 • วันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2567

วันหยุดประจำเดือน สิงหาคม 2567

 • วันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2567

วันหยุดประจำเดือน กันยายน 2567

 • ไม่มีวันหยุดราชการในเดือน กันยายน 2567

วันหยุดประจำเดือน ตุลาคม 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2567 ️
 • วันจันทร์ที่ 14 ตุลาคม 2567
 • วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2567

วันหยุดประจำเดือน พฤศจิกายน 2567

 • ไม่มีวันหยุดราชการในเดือน พฤศจิกายน 2567

วันหยุดประจำเดือน ธันวาคม 2567

 • วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2567 ‍
 • วันอังคารที่ 10 ธันวาคม 2567
 • วันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2567 ️

คำอธิบาย

 • วันขึ้นปีใหม่
 • วันหยุดชดเชย
 • ️วันหยุดราชการ
 • วันสงกรานต์
 • ️วันจักรี
 • วันฉัตรมงคล
 • วันแรงงานแห่งชาติ
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
 • ️วันอาสาฬหบูชา
 • วันเข้าพรรษา
 • วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
 • วันแม่แห่งชาติ
 • ️วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • ‍วันพ่อแห่งชาติ
 • วันรัฐธรรมนูญ

หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับ