วันอังคาร, 23 กรกฎาคม 2567

10 ม.ค. 67 เงินเข้างวดแรก เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เช็กได้เลย

10 ม.ค. 67 เงินเข้างวดแรก เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการ เช็กได้เลย

นางรัดเกล้า อินทวงศ์ สุวรรณคีรี รองโฆษกรัฐบาล ออกมาย้ำถึงเงินช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชน ภายหลังรัฐบาลได้มีมติอนุมัติบางมาตรการไปแล้วว่า ล่าสุด กลุ่มเปราะบาง โดยประชาชนที่ได้รับสิทธิจำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ เงินอุดหนุนบุตร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยผู้พิการ ในงวดเดือนมกราคม 2567 จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในวันพุธที่ 10 มกราคม 2567

เงินอุดหนุนบุตร ปี 2567 เข้าวันไหน

 • งวดมกราคม 2567 โอนวันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • งวดกุมภาพันธ์ 2567 โอนวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • งวดมีนาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • งวดเมษายน 2567 โอนวันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • งวดพฤษภาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • งวดมิถุนายน 2567 โอนวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • งวดกรกฎาคม 2567 โอนวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • งวดสิงหาคม 2567 โอนวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • งวดกันยายน 2567 โอนวันอังคารที่ 10 กันยายน 2567

เบี้ยผู้สูงอายุ 2567 ภายหลังเปิดลงทะเบียนไปแล้วในเดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 โดยเงินผู้สูงอายุปกติจะเข้าบัญชีทุกวันที่ 10 ของเดือน ยกเว้นตรงกับวันหยุด ซึ่งเงินผู้สูงอายุ งวดเดือนมกราคม 2567 ผู้สูงอายุจะได้รับเงินในวันพุธที่ 10 ม.ค. 2567

กำหนดการโอนเบี้ยผู้สูงอายุ 2567 มีดังนี้

 • งวดเดือนมกราคม วันพุธที่ 10 มกราคม 2567
 • งวดเดือนกุมภาพันธ์ วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567
 • งวดเดือนมีนาคม วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567
 • งวดเดือนเมษายน วันพุธที่ 10 เมษายน 2567
 • งวดเดือนพฤษภาคม วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567
 • งวดเดือนมิถุนายน วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567
 • งวดเดือนกรกฎาคม วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567
 • งวดเดือนสิงหาคม วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2567
 • งวดเดือนกันยายน วันอังคารที่ 10 กันยายน 2567
 • งวดเดือนตุลาคม วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2567
 • งวดเดือนพฤศจิกายน วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2567
 • งวดเดือนธันวาคม วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2567

การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจะจ่ายแบบขั้นบันไดดังนี้

– อายุ 60- 69 ปี 600 บาท/เดือน
– อายุ 70- 79 ปี 700 บาท/เดือน
– อายุ 80- 89 ปี 800 บาท/เดือน
– อายุ 90 ปีขึ้นไป 1,000 บาท/เดือน

เบี้ยคนพิการ 2567 โอนเข้าวันไหน ได้กี่บาท

เบี้ยผู้พิการ 2567 800-1,000 บาท จะได้รับเงินในวันพุธที่ 10 ม.ค. 2567 จ่ายตามเกณฑ์อายุ

– ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี จะได้รับเงิน 1,000 บาทต่อเดือน

– ผู้พิการที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป จะได้รับเงิน 800 บาทต่อเดือน

ผู้ที่ต้องการลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313