วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ประกันสังคมเปลี่ยนโรงพยาบาล ผ่านระบบออนไลน์ได้ 4 ช่องทาง

เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม 2567 ผ่านระบบออนไลน์ได้ 4 ช่องทาง

1.เปลี่ยนโรงพยาบาลผ่านไลน์ประกันสังคม

ยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลผ่านทางไลน์ทางการของสำนักงานประกันสังคม มีขั้นตอนดังนี้

 • เพิ่มเพื่อน ไลน์ทางการของสำนักงานประกันสังคม @ssothai
 • เมื่อเพิ่มเพื่อนเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่หน้าเมนูไลน์ทางการของสำนักงานประกันสังคม จากนั้นให้เลือกเมนู “ข้อมูลของคุณ” ที่มุมขวาล่างของหน้าจอ
 • เลือกเมนูเปลี่ยนโรงพยาบาล
 • เลือกโรงพยาบาลที่ต้องการ จากนั้นกด “ยืนยัน”
 • เมื่อยื่นความประสงค์สำเร็จ ให้รอประกาศผลอีก 2 วัน

2. เปลี่ยนโรงพยาบาลประกันสังคม ออนไลน์

ผู้ประกันตนสามารถ ยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม มีขั้นตอนดังนี้

 • เข้าสู่เว็บไซต์ www.sso.go.th จากนั้นให้เลือก “เข้าสู่ระบบผู้ประกันตน” (หากยังไม่เคยสมัครสมาชิก ให้กดสมัครสมาชิก กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จากนั้นจึงเข้าสู่ระบบ)
 • เมื่อเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ได้แล้ว ระบบจะมาที่หน้าตรวจสอบข้อมูลผู้ประกันตน ให้เลือก “ขอเปลี่ยนสถานพยาบาล”
 • กรอกข้อมูลสถานพยาบาลที่ต้องการย้ายสิทธิ จากนั้นกดยอมรับข้อตกลง
 • เมื่อดำเนินการเสร็จสิ้น ให้รอผลยื่นเรื่อง ให้หมั่นตรวจสอบผลในเว็บไซต์ทุก ๆ 2 วัน

3. เปลี่ยนผ่านแอป SSO Connect

ยื่นเรื่องออนไลน์ ผ่านทางแอปพลิเคชัน SSO Connect มีขั้นตอนดังนี้

 • ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน SSO Connect ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ AndroidIOS และ Huawei AppGallery
 • เมื่อเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชัน ให้ลงชื่อเข้าสู่ระบบ (หากยังเคยลงทะเบียน ให้ลงทะเบียนก่อน จากนั้นจึงลงชื่อเข้าสู่ระบบ)
 • เลือกเมนู “เปลี่ยนโรงพยาบาล”
 • กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน จากนั้นเลือกโรงพยาบาลที่ต้องการเปลี่ยน
 • เมื่อกรอกข้อมูลสำเร็จ ให้อ่านหลักเกณฑ์และรายละเอียดต่าง ๆ จากนั้นให้กด “ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง” และกด “ยืนยัน”

4. เปลี่ยนที่สำนักงานประกันสังคมด้วยตนเอง

ผู้ประกันตนที่ประสงค์ยื่นเรื่องเปลี่ยนสถานพยาบาลด้วยตนเอง สามารถยื่นผ่านนายจ้างได้ทันที หรือใช้แบบฟอร์ม สปส.9-02 พร้อมทั้งสำเนาบัตรประชาชน ติดต่อยื่นเรื่องที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

เงื่อนไขการขอเปลี่ยนสถานพยาบาลประกันสังคม 2567

สำหรับผู้ประกันตนที่ใช้สิทธิประกันสังคมที่สามารถขอเปลี่ยนสถานพยาบาลได้ ต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ดังนี้

 • เป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ ประกันสังคม มาตรา 39 เท่านั้น
 • ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบไม่ต่ำกว่า 3 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือน ก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ จึงสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลได้ตลอดอายุความเป็นผู้ประกันตน
 • กรณีสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิรักษาพยาบาลต่อไปได้อีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่สิ้นสภาพ
 • ต้องยื่นเรื่องภายใน 30 วันนับตั้งแต่ย้ายที่พักอาศัย หรือย้ายสถานที่งานประจำ
 • ต้องเลือกสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดที่ทำงานอยู่ หรือพักอาศัยอยู่จริง หรือพักอาศัยในเขตจังหวัดรอยต่อเท่านั้น
 • สถานพยาบาลใหม่ที่ต้องการย้ายไป ต้องยังสามารถรองรับผู้ประกันตนรายใหม่ได้ หากสถานพยาบาลดังกล่าวรับผู้ประกันตนเต็มสิทธิแล้ว จะไม่สามารถรับจำนวนเพิ่มได้

หลังจากยื่นเรื่องขอย้ายสถานพยาบาลแล้ว จะสามารถใช้สิทธิ ณ โรงพยาบาลใหม่ได้ภายในวันที่ 1 และ 16 ของเดือน หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประกันสังคม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง