วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี 2567 ได้ทุกสิทธิ บัตรทอง ประกันสังคม

ตรวจมะเร็งปากมดลูกฟรี 2567 ได้ทุกสิทธิ บัตรทอง ประกันสังคม

กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวน หญิงไทยทุกคน ที่มีอายุ 30 – 59 ปี เข้ารับการตรวจมะเร็งปากมดลูก ฟรี ตั้งแต่ 15-19 ม.ค. 67 นี้ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพมหานคร

นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข เชิญชวนให้หญิงไทยทุกคน ทุกสิทธิการรักษาพยาบาล ทั้งบัตรทอง ประกันสังคม ข้าราชการ ที่มีอายุตั้งแต่ 30 – 59 ปี รับสิทธิ์ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก โดยการเก็บสิ่งส่งตรวจด้วยตนเอง (HPV DNA Self-Sampling) ในโครงการ “เลิกเขิน เลิกอาย ไม่ต้องขึ้นขาหยั่ง”

สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นกิจกรรมเชิงรุกที่ให้หญิงไทย รับการตรวจคัดกรองเพื่อห่างไกลจากมะเร็งปากมดลูก พร้อมร่วมประเมินทำแบบคัดกรองความเสี่ยง และรับสิทธิตรวจคัดกรองการกลายพันธุ์ของยีน BRCA1/BRCA2 ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม สำหรับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง ไม่เสียค่าใช้จ่าย ในระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2567 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

รองโฆษกนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ตามนโยบาย “Quick Win 100 วัน มะเร็งครบวงจร” ของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากดำเนินการเชิงรุกด้านการรักษาแล้ว ยังรวมถึงการป้องกันก่อนเจ็บป่วยรุนแรง โดยเน้นให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งในระยะเริ่มต้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการรักษา รวมถึงการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี เอชพีวี ดีเอ็นเอ เทส (HPV DNA Test) ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่จะดูแลหญิงไทยตั้งแต่อายุ 30-59 ปี ทุกคน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเข้าถึงการตรวจดังกล่าว ทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ในการให้ชุดเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง รวมทั้งเพื่อร่วมขับเคลื่อนสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย ในการลดอัตราการป่วยและเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง นายคารม ทิ้งท้าย