วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ประกาศจากศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษ PM2.5 ทางอากาศ

วันที่ 5 – 9 มีนาคม 2567 ควรเฝ้าระวังฝุ่นในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือเนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและจมตัว ฝุ่นละอองมีแนวโน้มสะสมในพื้นที่สูง

เพื่อสุขภาพของประชาชน

โปรดงดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็นเฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัยและตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน

ด้วย PM2.5 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมทั้งจังหวัดเชียงราย มีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่งและจมตัว ฝุ่นละอองมีแนวโน้มสะสมในพื้นที่สูง

ดังนั้นเพื่อสุขภาพของประชาชน ขอได้โปรดงดการเผาในที่โล่ง ใช้รถเท่าที่จำเป็น เฝ้าระวังรักษาสุขภาพอนามัยและตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน

ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

อ้างอิง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย