วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐทางออนไลน์ เช็กง่ายๆ จากบัตรประชาชน

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐทางออนไลน์ เช็กง่ายๆ จากบัตรประชาชน

วิธีตรวจสอบสิทธิสวัสดิการรัฐทางออนไลน์ เช็กง่ายๆ จากบัตรประชาชน

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ govwelfare.cgd.go.th  , https://welfare.mof.go.th

2. กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน แล้วกดปุ่ม “ตรวจสอบ”

3. หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

4.หากเป็นผู้ได้รับสิทธิ จะปรากฏสวัสดิการที่ได้รับ เช่น จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับค่าใช้จ่ายอะไร หรือได้สิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เป็นต้น

5.หากไม่ได้รับสิทธิใด ๆ จะปรากฏข้อความ “ไม่พบสิทธิ”

อย่างไรก็ตาม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0-2109-2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0-2270-6400 ในวันเวลาราชการ.

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]