วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ข้อมูลปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ข้อมูลปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป เหลือ 6.545% ต่อปี เป็นระยะเวลา 6 เดือน เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับลูกค้ากว่า 1.8 ล้านบัญชี รวมถึงลูกค้ากลุ่มผู้มีรายได้น้อย และลูกค้ากลุ่มเปราะบาง

ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งก็ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เช่นกัน เช่น

  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% ต่อปี เหลือ 6.75% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
  • ธนาคารกสิกรไทย ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% ต่อปี เหลือ 6.75% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
  • ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MRR ลง 0.25% ต่อปี เหลือ 6.75% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

นอกจากนี้ ยังมีอีกวิธีการหนึ่งที่ช่วยลดภาระดอกเบี้ยบ้านได้ คือ การรีไฟแนนซ์บ้าน

การรีไฟแนนซ์ คือ การยื่นขอสินเชื่อบ้านใหม่กับธนาคารอื่นเพื่อชำระหนี้สินเชื่อบ้านเดิม โดยทั่วไปแล้ว ธนาคารจะเสนออัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตราดอกเบี้ยของสินเชื่อเดิม

ข้อดีของการรีไฟแนนซ์บ้าน

  • ช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย โดยการผ่อนต่อเดือนที่ลดลง
  • ช่วยให้ผ่อนบ้านหมดเร็วขึ้น
  • มีโอกาสได้วงเงินกู้เพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การรีไฟแนนซ์บ้านก็มีข้อเสียเช่นกัน

  • เสียค่าธรรมเนียมการยื่นกู้
  • เสียเวลาในการดำเนินการ
  • เงื่อนไขของสินเชื่อใหม่นี้อาจไม่ดีเท่าเดิม

ดังนั้น ผู้ที่ต้องการลดภาระดอกเบี้ยบ้าน ควรศึกษาข้อมูลและเปรียบเทียบข้อเสนอของธนาคารต่างๆ อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ

แหล่งข้อมูล