วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

พลิกโฉมริมน้ำกกเชียงราย กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ พร้อมรับมือประชาคมอาเซียน

จังหวัดเชียงรายได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง มุ่งเน้นการยกระดับภูมิทัศน์ริมแม่น้ำกก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า 1 ล้านคนต่อปี โดยเฉพาะจากประเทศจีน

ปรับโฉมริมน้ำกก เสริมจุดเด่นทางการท่องเที่ยว

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมตลิ่งแม่น้ำกก ในเขตเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วย งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งยาว 1,845 เมตร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้แก่ ทางจักรยาน ทางเดินเท้า ลานจอดรถ/จักรยาน และห้องน้ำสาธารณะ โครงการนี้จะช่วยป้องกันการพังทลายของตลิ่ง เพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชน และพัฒนาพื้นที่สาธารณะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่

ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

การพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกกให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน จะช่วยสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นและยั่งยืนให้กับจังหวัดเชียงราย ซึ่งจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนในพื้นที่ นอกจากนี้ ยังเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่คาดว่าจะมีปริมาณนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจากประเทศจีน

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการพัฒนาริมแม่น้ำกกนี้ ไม่เพียงแต่จะเพิ่มความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่เท่านั้น แต่ยังช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้วย โดยการสร้างพื้นที่สาธารณะสำหรับการพักผ่อนและสันทนาการ ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนมีความสุขและผ่อนคลายมากขึ้น นอกจากนี้ บรรยากาศร่มรื่นริมแม่น้ำกกยังจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในพื้นที่และชุมชนใกล้เคียง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สรุป

กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำกกในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่โดดเด่นและยั่งยืน ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ โครงการนี้ยังส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย