วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

กกต.เชียงราย ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอ ในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา 67

ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงบัญชีรายชื่อผู้ได้รับเลือกระดับอำเภอของจังหวัดเชียงราย ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย https://www.ect.go.th/ หรือ แอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต (Smart Vote) และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย 053-177362 หรือสายด่วน 1444