วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

สรุปเหรียญรางวัล “นครเชียงรายเกมส์” ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สรุปเหรียญรางวัล “นครเชียงรายเกมส์” ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567

สรุปเหรียญรางวัล “นครเชียงรายเกมส์” ครั้งที่ 38 ประจำวันที่ 10 มิถุนายน 2567
 เช็กข้อมูลเหรียญรางวัลเพิ่มเติมได้ที่
https://north.sport-th.com/home/medal-rank/