วันจันทร์, 15 กรกฎาคม 2567

อัปเดตเงินเข้า!“บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือน ก.ค.67 เช็กเลยได้รับสิทธิใช้จ่ายอะไรบ้าง

อัปเดตล่าสุด! กรมบัญชีกลาง เผย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน หรือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2567 จ่ายอะไรบ้าง เงินเบี้ยคนพิการ รับเพิ่มอีก 200 บาท เช็กเลยเงินเข้าวันไหน

ความคืบหน้ากรณี บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) อัปเดตล่าสุด เงินเบี้ยคนพิการ จาก นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษก กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้มีสิทธิสามารถใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ซึ่งใน เดือนกรกฎาคม 2567 จะได้รับสิทธิ ดังนี้

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

  • วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อคนต่อเดือน (สำหรับผู้มีสิทธิที่ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. – 26 มิ.ย. 67 และเริ่มใช้สิทธิได้ 1 ก.ค. 67 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)
  • วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค. – ก.ย. 67) 
  • วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อคนต่อเดือน (ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า และรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ)
     

วันที่ 19 กรกฎาคม 2567 

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน สำหรับผู้มีสิทธิที่เป็นคนพิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน ที่ยืนยันตัวตน 27 พ.ค. – 26 มิ.ย. 67 จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง

(โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของผู้มีสิทธิหรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิหรือผู้รับมอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาท)

ทั้งนี้ กรมบัญชีกลาง ได้รายงานผลการจ่ายเงินสวัสดิการแห่งรัฐ (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2567) ดังนี้

1. สวัสดิการที่ให้เป็นวงเงิน (บัตรประจำตัวประชาชน)

1.1 วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค จำนวนเงิน 3,947.94 ล้านบาท
1.2 วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม จำนวนเงิน 19.33 ล้านบาท
1.3 วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ จำนวนเงิน 137.69 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (1) 4,104.96 ล้านบาท

2. สวัสดิการที่ให้ผ่านระบบพร้อมเพย์ (บัตรประจำตัวประชาชน)

2.1 มาตราการเงินเพิ่มเบี้ยความพิการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 63 จำนวนเงิน 260.66 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (2) 260.66 ล้านบาท

3. สวัสดิการที่จ่ายตรงผู้ให้บริการ

3.1 มาตราการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า จำนวนเงิน 144.70 ล้านบาท
3.2 มาตราการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา จำนวนเงิน 21.73 ล้านบาท

รวมจำนวนเงิน (3) 166.43 ล้านบาท

  • รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น (1) + (2) + (3) 4,532.05 ล้านบาท

ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวันและเวลาราชการ