วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

ค้นหา: ท่องเที่ยวเชียงราย

ททท.สำนักงานเชียงราย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ภายใน 20 พ.ค.นี้

09 พ.ค. 2021
แบบสอบถามความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ททท.สำนักงานเชียงราย ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรอกแบบสอบถาม ความประสงค์การฉีดวัคซีนโควิด-19 และความต้องการสำหรับมาตรการเยียวยาจากภาครัฐ ภายใน 20 พ.ค.นี้ เรียน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทุกท่าน ด้วย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอความร่วมมือผู้ประกอบการท่องเที่ยวกรอ