วันอาทิตย์, 16 มิถุนายน 2567

ค้นหา: ลงทะเบียนจองวัคซีน

ลงทะเบียนวัคซีนกลุ่มนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่างประเทศและผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

03 ก.ค. 2021
ลงทะเบียนวัคซีนกลุ่มนักศึกษาที่จะไปศึกษาต่างประเทศและผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย อธิบาย1.ชื่อรูปไฟล์แนบ ให้ระบุเป็นภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB เฉพาะรูปแบบ jpg หรือ pcx2.หากไม่มี วันและเดือนเกิด ให้ระบุเป็นวันที่ 1 เดือน มกราคม3.รูปเอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารจากทางมหาวิทยาลัย , เอกสารจากรับรองจากต่างประเทศตามความเหมาะสม4.วัคซีนที่ระบุความต้องการ จั