วันพฤหัสบดี, 23 พฤษภาคม 2567

วัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือ วัดพระธาตุภูเข้า

วัดพระธาตุดอยปูเข้า

วัดพระธาตุดอยปูเข้า หรือวัดพระธาตุภูเข้า บ้านสบรวก หมู่ที่ 1 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย (ตามเส้นทางเชียงแสน – สบรวก แยกซ้ายก่อนถึงสามเหลี่ยมทองคำเล็กน้อย ) สร้างขึ้นบนดอยเชียงเมี่ยง ริมปากน้ำรวก เมื่อ พ.ศ. 1302 ในสมัยพระยาลาวเก้าแก้วมาเมือง กษัตริย์องค์ที่ 2 แห่งเวียงหิรัญนครเงินยาง โบราณสถานประกอบด้วยพระวิหาร และกลุ่มเจดีย์ที่พังทลาย ก่อด้วยอิฐมีร่องรอยการตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้น นอกจากนี้บนดอยเชียงเมี่ยงยังเป็นจุดชมวิว สามารถมองเห็นสามเหลี่ยมทองคำได้ชัดเจน 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

โทรศัพท์ 053-650803 (อบต.เวียง)