รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

0
193
รับสมัครสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ บุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 2566

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2566

รับสมัครทางเว็บไซต์
• https://admission.rpca.ac.th
• http://www.admission-rpca.com
• https://rpca.ac.th

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครและสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566 ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม – 24 กุมภาพันธ์ 2566

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวตำรวจ
“สุขเถิดปวงประชา ตำรวจกล้าคุ้มภัย”

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]