วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ศิลปวัฒนธรรม

บทความน่ารู้ ศึกษาเรื่องของศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดเชียงราย ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนที่สนใจ ให้ลูกหลานได้ศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมเชียงราย

ดาวน์โหลด E-Book คำคมแห่งล้านนา (กำบ่ะเก่า)
กำบ่าเก่าล้านนา (สุภาษิตล้านนา) ข้อคิดเตือนใจ
คำด่าภาษาเหนือ ดูไว้จะได้รู้ว่าเขาด่าอะไรเรา
รวมภาษาเหนือ มาอู้กำเมืองกันเต๊อะ
รวมศัพท์ภาษาเหนือ ตัวอย่างประโยคภาษาเหนือ มาอู้กำเมืองกั๋น
วิธีทำหลู้ สุดยอดอาหารเหนือโบราณ
อาหารไทยภาคเหนือ ที่นักท่องเที่ยวต้องลอง
ค่าว จ๊อย ซอ วรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา
ดาวน์โหลด สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและขอม
E-book 1 อำเภอ 1 เมนูเชิดชูอาหารถิ่น จังหวัดเชียงราย
ของอร่อยภาคเหนือ รู้จักหนอนรถด่วน โตไปเป็นอะไร หาคำตอบมาให้แล้ว
ประเพณี 12 เป็ง เดือนกันยายน วันปล่อยผี ฮาโลวีนล้านนา
ศูนย์การเรียนรู้ 30 ชนเผ่า อาคารแสดงศิลปะการแต่งกาย 30 ชนเผ่าในเชียงราย
กำบ่าเก่า คำสอนโบราณภาคเหนือมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า
ดาวน์โหลดฟรี หนังสือตำนานเมืองยอง จากต้นฉบับอักษรไตลื้อและจัดพิมพ์
ดาวน์โหลด หนังสือแบบฝึกหัดคัดลายมืออักษรธรรมล้านนา