ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2566

0
152

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2566

ตรวจสอบ ประกาศรายชื่อสอบ ก.พ. ภาค ก 2566 ตามปฏิทินการสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงาน ก.พ. ได้มีการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบภายหลังจาก สำนักงานก.พ. ได้มีการเปิดรับสมัครการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ทั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) และแบบกระดาษ (Paper & Pencil) ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) โดยได้ปิดรับสมัครในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ) ที่ผ่านมาแล้วนั้น

ตามปฏิทินการสอบ ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงานก.พ. ได้มีการประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ

ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2566
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2566

ตรวจสอบรายชื่อได้ในวันที่ 10 มีนาคม 2566 

เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]