วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. 2566

10 มี.ค. 2023
311

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ก.พ. 2566

(10 มี.ค.2566) สำนักงาน ก.พ. แจ้งประกาศเกี่ยวกับการสอบภาค ก. ประจำปี 2566 จำนวน 3 เรื่อง โดยสามารถเช็กรายละเอียดของแต่ละเรื่องจากการประกาศได้ที่นี่

1. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566

2. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

3. ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2566 หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (คลิกที่นี่)

cr : สำนักงาน ก.พ.