วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เปิดรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจ 620 อัตรา

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก สอบแข่งขัน เพื่อสอบบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน สายงานต่าง ๆ รวม 620 อัตรา

สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครทางอินเทอร์เน็ต
ที่ https://policeadmission.thaijobjob.com เท่านั้น