วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

แนะนำเว็บไซต์ตรวจสอบและติดตามปริมาณการไหม้ไฟป่าทั่วโลก

27 มี.ค. 2023
543

แนะนำเว็บไซต์ตรวจสอบและติดตามปริมาณการไหม้ไฟป่าทั่วโลก

https://firms.modaps.eosdis.nasa.gov/ เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำโดย NASA โดยใช้ข้อมูลจากเครื่องมือ MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) ที่ติดตั้งบนดาวเทียมด้านโลก เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับการตรวจสอบและติดตามปริมาณการไหม้ไฟป่า และพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ไฟป่าทั่วโลก โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม MODIS เพื่อตรวจจับความร้อนและอื่นๆ เว็บไซต์นี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการตรวจสอบและจัดการปัญหาไฟป่าในโลกโดยเฉพาะในการตรวจสอบพื้นที่และติดตามความเสียหายจากไฟป่า และช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น