วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เช็กวิธี ป้องกัน รับมือเด็กจมน้ำ

04 เม.ย. 2023
349

เด็กเกิดน้อยลง แต่จมน้ำตายมากขึ้น เปิดสถิติปี พ.ศ. 2565 โดย 8 เดือนที่ผ่านมา มีเด็กตายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 14% อันตรายมาก โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์

เช็กวิธี ป้องกัน รับมือเด็กจมน้ำ

ควรจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่นห่วงชูชีพ และโทรศัพท์อยู่บริเวณสระน้ำ เผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน ระบบระบายน้ำของสระควรมีการป้องกันการที่แขนขา หรือผม ของเด็กจะเข้าไปติดตามท่อ เช่นมีฝาปิดที่เหมาะสม เอาของเล่นออกจากสระน้ำเมื่อเลิกเล่นน้ำ ป้องกันไม่ให้เด็กพยายามเดินไปหยิบ และเพื่อให้มองเห็นสระน้ำชัดเจนตลอดเวลา

การป้องกันและรับมือเด็กจมน้ำเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เนื่องจากเด็กมีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอุบัติเหตุจมน้ำ ดังนั้นเราแนะนำวิธีป้องกันและรับมือเด็กจมน้ำดังนี้

วิธีป้องกัน:

  1. ติดตั้งรั้วคั้นบริเวณสระว่ายน้ำหรือบ่อเลี้ยงปลา เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปอยู่ในบริเวณนั้นโดยไม่ได้ตั้งใจ
  2. ติดตั้งรั้ว เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กไปอยู่ในบริเวณน้ำนั้น
  3. สอนเด็กว่าอย่าเข้าไปในบริเวณน้ำโดยไม่มีผู้ใหญ่ดูแล เช่น บริเวณลำธารน้ำ บริเวณแม่น้ำ หรือ บริเวณทะเล
  4. สอนวิธีการว่ายน้ำ
  5. สอนเด็กว่าหากมีน้ำต้องมีผู้ใหญ่ดูแล ห้ามเข้าใกล้น้ำเด็ดขาด

วิธีรับมือ:

  1. หากเด็กจมน้ำ ให้เรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยเหลือทันที
  2. หากไม่มีผู้ใหญ่ใกล้เคียง ให้เด็กเรียกขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในบริเวณใกล้เคียง
  3. ผายปอด นำเด็กส่งโรงพยาบาล ให้เร็วที่สุด