วันพุธ, 22 พฤษภาคม 2567

คำพูดต้องห้ามใน ‘สนามบิน’ มีคำอะไรบ้าง ฝ่าฝืนโทษสูงคุก 5 ปี-ปรับ 2 แสน

28 เม.ย. 2023
533

คำพูดต้องห้ามในสนามบิน

สนามบิน เป็นสถานที่ที่เน้นความปลอดภัย การพูดเล่นๆหรือแจ้งข่าวสารอันเป็นเท็จ จนเป็นเหตุให้ผู้อื่นตกใจ นอกจากจะทำให้เที่ยวบินออกเดินทางล่าช้าแล้ว ผู้ที่พูดจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วย

เว็บไซต์ท่าอากาศยานไทย ได้เผยแพร่ข้อมูลเรื่อง “คำที่ไม่ควรพูดในท่าอากาศยาน” ไว้ว่า พูดหยอกๆ เสี่ยงจำคุก บริเวณสนามบินหรือในเครื่องบิน เป็นสถานที่ที่มีความเข้มงวด “ด้านการรักษาความปลอดภัย” การสื่อสาร โดยใช้คำพูด, ข้อความ หรือการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใด อันทำให้บุคคลใดก็ตามในสนามบินหรือในเครื่องบิน ตื่นตกใจ หรือเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของเครื่องบินที่อยู่ในระหว่างทำการบิน


ฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
อ้างอิง มาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558

อ้างอิง ท่าอากาศสยาน