วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

คำไหว้ครู คำปฏิญาณตนของนักเรียน พระคุณที่สาม

17 มิ.ย. 2023
215

คำไหว้ครู คำปฏิญาณตนของนักเรียน พระคุณที่สาม

คำไหว้ครู

 (ตัวแทนนักเรียน) ปาเจราจะริยา  โหนติคุณุตตรานุสาสกา

(นักเรียนทุกคน)

ข้าขอประณตน้อมสักการ บูรพคณาจารย์ ผู้กอปรเกิดประโยชน์ศึกษา

ทั้งท่านผู้ประสาทวิชา อบรมจริยา แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

ข้าขอเคารพอภิวันท์ (อบ-พิ-วัน) ระลึกคุณอนันต์ ด้วยใจนิยมบูชา

ขอเดชกตเวทิตา อีกวิริยะพา ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

ศึกษาสำเร็จทุกประการ อายุยืนนาน อยู่ในศีลธรรมอันดี

ให้ได้เป็นเกียรติเป็นศรี ประโยชน์ทวี แก่ข้าและประเทศไทยเทอญ

(ตัวแทนนักเรียน) ปัญญาวุฑฒิกเร  เตเตทินโนวาเทนมามิหัง


คำปฏิญาณตนของนักเรียน

ขอให้นักเรียนทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้า

เราคนไทย   ใจกตัญญู   รู้คุณชาติ   ศาสนา   พระมหากษัตริย์

เรานักเรียน   จักต้องประพฤติตน  อยู่ในระเบียบวินัย  ของโรงเรียน  มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  และผู้อื่น 

เรานักเรียน   จักต้องไม่ทำตน   ให้เป็นที่เดือดร้อน   แก่ตนเอง  และผู้อื่น


พระคุณที่สาม

ครูบาอาจารย์ที่ท่านประทานความรู้มาให้ อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดี
ก่อนจะนอนสวดมนต์อ้อนวอนทุกที ขอกุศลบุญบารมีส่งเสริมครูนี้ให้ร่มเย็น
ครูมีบุญคุณจะต้องเทิดทูนเอาไว้เหนือเกล้า ท่านสั่งสอนเราอบรมให้เราไม่เว้น
ท่านอุทิศไม่คิดถึงความยากเย็น สอนให้รู้จัดเจน เฝ้าแนะเฝ้าเน้นมิได้อำพราง 

(ซ้ำ) พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส แต่ว่าใครหนอใครเปรียบเปรยครูไว้ว่าเป็นเรือจ้าง
ถ้าหากจะคิดยิ่งคิดยิ่งเห็นว่าผิดทาง มีใครไหนบ้างแนะนำแนวทางอย่างครู
บุญเคยทำมาตั้งแต่ปางใดๆเรายกให้ท่าน ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู
โรคและภัยอย่ามาแผ้วพานคุณครู ขอกุศลผลบุญค้ำชู  ให้ครูเป็นสุขชั่วนิรันดร

(ซ้ำ) ให้ครูมีสุขชั่วนิรันดร