จอดรถหน้าบ้านตัวเอง แท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่?

0
33
จอดรถหน้าบ้านตัวเอง แท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่?

กระทรวงยุติธรรม เสนอกฎหมายน่ารู้ ตอน : จอดรถหน้าบ้านตัวเองแท้จริงแล้วผิดกฎหมายหรือไม่

การจอดรถที่ถูกต้องและเหมาะสมต้องจอดในพื้นที่ของตนเองที่มีรั้วรอบขอบชิดเท่านั้น เนื่องจากผู้ขับขี่รถยนต์ไม่มีสิทธิ์จอดรถในทางสาธารณะหรือพื้นที่เอกชน เช่น ถนนภายในหมู่บ้านจัดสรร เป็นต้น มิเช่นนั้นจะถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 ประกอบมาตรา 148 ที่กำหนดห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถตรงปากทางเข้าออกของอาคารหรือทางเดินรถ ซึ่งการจอดรถบนทางสาธารณะแม้จะเป็นหน้าบ้านของตนเอง แต่ก็สามารถสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับผู้อื่น เนื่องจากไม่สามารถสัญจร หรือถอยรถเข้า-ออกได้อย่างสะดวกหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 500 บาท และอาจมีความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท

รู้แบบนี้แล้วควรหลีกเลี่ยงการจอดรถในพื้นที่สาธารณะ แม้จะเป็นหน้าบ้านของตัวเองก็ตาม เพื่อลดปัญหาที่จะตามมาในภายหลัง

ข้อมูลจาก : ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 397 วรรคหนึ่ง,พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 55 และมาตรา 148

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]