วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

กรมทรัพยากรธรณี 15 รอยเลื่อนในไทย ที่ยังทรงพลังมีโอกาสทำแผ่นดินไหวได้

ซึ่งหากย้อนไปก่อนหน้านี้กรมทรัพยากรธรณี เผยว่ายังมี “15 รอยเลื่อนในไทย” ที่ยังทรงพลังมีโอกาสทำแผ่นดินไหวได้ ประชาชนจึงควรรับรู้ และตระหนักถึงวิธีการรับมือ พร้อมคำนึงถึงการก่อสร้างอาคาร บ้านพัก ที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องโครงสร้างเพิ่มมากขึ้นด้วย

1. รอยเลื่อนแม่จัน ยาว 150 กม. พาดผ่าน อ.ฝาง แม่อาย จ.เชียงใหม่ อ.แม่จัน เชียงแสน ดอยหลวง เชียงของ จ.เชียงราย ไปถึง สปป.ลาว

2. รอยเลื่อนแม่อิง ยาว 70 กม. พาดผ่าน อ.เทิง ขุนตาล เชียงของ เวียงแก่น จ.เชียงราย ไปถึง สปป.ลาว

3. รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน ยาว 200 กม. พาดผ่าน อ.เมือง ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

4. รอยเลื่อนแม่ทา ยาว 100 กม. พาดผ่าน อ.สันกำแพง พร้าว ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ มา อ.แม่ทา จ.ลำพูน

5. รอยเลื่อนเถิน ยาว 180 กม. พาดผ่าน อ.เมือง สูงเม่น ลอง วังชิ้น จ.แพร่ ไปถึง อ.แม่ทะ สบปราบ เถิน จ.ลำปาง

6. รอยเลื่อนปัว ยาว 110 กม. พาดผ่าน สปป.ลาว มา อ.ทุ่งช้าง เชียงกลาง ปัว สันติสุข จ.น่าน

7. รอยเลื่อนอุตรดิตถ์ ยาว 130 กม. พาดผ่าน อ.ฟากท่า น้ำปาด ทองแสนขัน พิชัย จ.อุตรดิตถ์

8. รอยเลื่อนพะเยา ยาว 120 กม.พาดผ่าน อ.พาน เมือง จ.เชียงราย อ.เมือง จ.พะเยา อ.วังเหนือ จ.ลำปาง

9. รอยเลื่อนแม่ลาว ยาว 80 กม. พาดผ่าน อ.แม่สรวย แม่ลาว เมือง จ.เชียงราย

10. รอยเลื่อนเมย ยาว 260 กม. พาดผ่าน เมียนมา มา อ.ท่าสองยาง แม่ระมาด แม่สอด พบพระ เมือง วังเจ้า จ.ตาก มา อ.โกสัมพีนคร คลองลาน จ.กำแพงเพชร

11. รอยเลื่อนศรีสวัสดิ์ ยาว 220 กม. พาดผ่าน เมียนมา มา อ.อุ้มผาง จ.ตาก อ.ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี

12. รอยเลื่อนเจดีย์สามองค์ ยาว 200 กม. พาดผ่านเมียนมา มาด่านเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ทองผาภูมิ ศรีสวัสดิ์ เมือง ด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี

13. รอยเลื่อนระนอง ยาว 300 เมตร พาดผ่าน อ.ตะกั่วป่า คุระบุรี จ.พังงา อ.สำราญ กะเปอร์ เมือง ละอุ่น จ.ระนอง อ.พะโต๊ะ สวี เมือง ท่าแซะ จ.ชุมพร อ.บางสะพาน บางสะพานน้อย ทับสะแก เมือง กุยบุรี สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์

14. รอยเลื่อนคลองมะรุ่ย ยาว 140 กม. พาดผ่าน คลองมะรุ่ย อ.ทับปุด ตะกั่วทุ่ง ท้ายเหมือง จ.พังงา มาคีรีรัฐนิคม บ้านขุนตาล วิภาวดี ท่าฉาง ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

15. รอยเลื่อนเพชรบุรณ์ ยาว 150 กม. พาดผ่าน อ.หล่มเก่า หล่มสัก เมือง จ.เพชรบูรณ์

รอยเลื่อน (Fault) คืออะไร

รอยเลื่อน (Fault) คือรอยแตกหรือรอยแยกในหินที่แตกเป็นแนวขนาดใหญ่ โดยมักเกิดบริเวณรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก และสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ โดยแรงที่มากระทำจนแผ่นเปลือกโลกเคลื่อนที่ได้มี 3 แรงหลักๆ ได้แก่ 

  1. แรงอัด โดยดันให้แผ่นเปลือกโลกสอนแผ่นเคลื่อนที่เข้าหากัน เช่นรอยเลื่อนย้อน (Reverse fault), รอยเลื่อนย้อนมุมต่ำ (Thrust fault)
  2. แรงดึง โดยดันให้แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ออกจากกัน เช่น รอยเลื่อนปกติ (Normal fault)
  3. แรงเฉือน โดยดึงให้แผ่นเปลือกโลกสองแผ่นเคลื่อนที่ผ่านกัน เช่น รอยเลื่อนตามแนวระดับ (Strike-slip fault)