เบอร์โทรฉุกเฉิน แจ้งเตือนภัยต่างๆ จังหวัดเชียงราย

1
259

เบอร์โทรฉุกเฉิน แจ้งเตือนภัยต่างๆ จังหวัดเชียงราย

เบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน


หน่วยงานภาคีเครือข่ายภาคเอกชนด้านกู้ชีพกู้ภัย จังหวัดเชียงราย

 • มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สาขาเชียงราย  08 4378 9534
 • กู้ภัยจอมจันทร์ 053 7263689
 • มูลนิธิสยามรวมใจ (ปู่อินทร์) สาขาแม่สาย 053-7374100 08 7623 1669
 • มูลนิธิเมืองพานสงเคราะห์ (กู้ภัยพาน) (เต็กก่า จีพานเกาะ) 053-723265 080 5006286
 • มูลนิธิพระครูพิทักษ์พรหมวิหาร 08 6914 5417
 • กู้ภัยทัพยั้ง 089 701 6771
 • กู้ภัยแสงธรรม 080 722 5660
 • สยามรวมใจ (ปู่อินทร์)  089 4313006
 • กู้ชีพ-กู้ภัยบัวสลี เชียงราย
 • หน่วยกู้ภัยสยามรวมใจแม่ลาว 087 1767437
 • สมาคมศิริภรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัย 053 713648 

สำนักงานการท่องเที่ยว
สถานีตำรวจทางหลวง              0 5374 2441
บริการข้อมูลข่าวสาร                1672
สำนักงานข่าวสารการท่องเที่ยว    0 5371 7433
สถานีตำรวจท่องเที่ยว              0 5371 7779


 • สถานีตำรวจ
สถานีตำรวจภูธรบุญเรือง0 5378 3445
สถานีตำรวจภูธรเชียงของ0 5379 1426
สถานีตำรวจภูธรเชียงแสน0 5377 7111
สถานีตำรวจภูธรดอยหลวง0 5379 0090
สถานีตำรวจภูธรขุนตาล0 5365 7034
สถานีตำรวจภูธรเกาะช้าง0 5367 5694
สถานีตำรวจภูธรแม่อ้อ0 5360 5295
สถานีตำรวจภูธรแม่จัน0 5371 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่เจดีย์0 5378 9508
สถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวง0 5376 7109
สถานีตำรวจภูธรแม่ลาว0 5377 8199
สถานีตำรวจภูธรแม่สาย0 5373 1444
สถานีตำรวจภูธรแม่สรวย0 5378 6004
สถานีตำรวจภูธรแม่ยาว0 5373 7191
สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงราย0 5371 1588
สถานีตำรวจภูธรป่าแดด0 5376 1012
สถานีตำรวจภูธรพาน0 5372 1515
สถานีตำรวจภูธรพญาเม็งราย0 5379 9113
สถานีตำรวจภูธรเทิง0 5379 4405
สถานีตำรวจภูธรเวียงชัย0 5376 9236
สถานีตำรวจภูธรเวียงเชียงรุ้ง0 5395 3155
สถานีตำรวจภูธรเวียงแก่น0 5360 8318
สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า0 5378 1466

เบอร์โทรสำคัญ เบอร์โทรฉุกเฉิน จังหวัดเชียงราย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเหนือ เขต 2 เชียงราย 0-5374-4674-5, 0-5371-7433, 0-5324-8604
การบินไทย0-5371-1179, 0-5371-5207, 0-5371-5734   0-5379-3059
โครงการพัฒนาดอยตุง0-5376-7015-7   0-5376-7077
จังหวัดเชียงราย0-5371-1123   
ชมรมธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร จ.เชียงราย0-5371-4519   0-5371-1869
ชมรมธุรกิจโรงแรมที่พัก จ.เชียงราย0-5371-1800, 0-5371-2973   
ด่านตรวจคนเข้าเมืองแม่สาย0-5373-1008-9, 0-5373-1715   
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ0-5379-1663, 0-5379-1332, 0-5379-1817   
ด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสน0-5377-7303, 0-5377-7118, 0-5378-4436   
ตำรวจท่องเที่ยว0-5374-0249, 0-5371-7796, 0-5374-0249   
เทศบาลนครเชียงราย0-5371-1333-4, 0-5371-7660, 0-5371-3272   
พิพิธภัณฑ์ชาวเขา0-5374-0088   
พิพิธภัณฑ์อูบคำ0-5371-3349   
พิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น0-5378-4060-3   0-5378-4062
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน0-5377-7102, 0-5365-0723-28   
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย0-5377-6000   
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง0-5391-7026, 0-5391-6038   
ไร่แม่ฟ้าหลวง0-5371-1968, 0-5371-2429   
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์0-5371-1300   
โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ศรีบุรินทร์0-5371-7499   0-5371-7032
โรงพยาบาลโอเวอร์บรู๊ค0-5371-1366, 0-5371-5830-3   
ศูนย์บริหารจัดการ การท่องเที่ยว จ.เชียงราย0-5371-5690   0-5371-5691
ศูนย์การท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการ จ.เชียงราย0-5371-6519   
ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา0-5360-9249   
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า0-5371-0195-6   
สมาคมท่องเที่ยว จ.เชียงราย053 – 742 493
สถานีตำรวจ0-5371-1184, 0-5371-1599, 0-5371-1444   
สนามบินนานาชาติ จ.เชียงราย0-5379-8000, 0-5379-3048, 0-53793-3071   
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย0-5371-1224   
หอการค้า จ.เชียงราย0-5377-4880, 0-5370-0330   
หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (พิพิธภัณฑ์ฝิ่น)0-5378-4444-6   0-5365-2133
อำเภอเมืองเชียงราย0-5371-9695, 0-5371-1288   

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]

1 ความคิดเห็น

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่