วันอาทิตย์, 14 กรกฎาคม 2567

ทําใบขับขี่ใหม่ออนไลน์ 2565

12 มี.ค. 2022
617

ผลการอบรมออนไลน์มีอายุ 6 เดือน นับจากวันผ่านการอบรม

เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

แนะนำให้ท่านจองคิวผ่านแอป DLT Smart Queue

iOS : https://apple.co/2GIHARd

แอนดรอยด์ : 

หรือ https://gecc.dlt.go.th

ให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ระบบการอบรม

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2565   

  1.  จองคิว ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue คลิก iOS Link: คลิก  แอนดรอยด์ Link: คลิก
  2. วันที่ 1 ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย(ตาบอดสี สายตากว้าง-ลึก ความไวเท้า)
  3. อบรม 5 ชั่วโมง
  4.  ทดสอบข้อเขียน จองคิวสอบขับรถ
  5.  วันที่ 2   ทดสอบขับรถ และทำใบอนุญาต

ค่าธรรมเนียม

  • รถยนต์ 305  บาท  
  • รถจักรยานยนต์ 205  บาท

https://www.dlt-elearning.com/Home