วันจันทร์, 20 พฤษภาคม 2567

อัพเดท! คืบหน้าสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

อัพเดท! คืบหน้าสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

อัพเดท! คืบหน้าสร้างโรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อสังคม…รักษาฟรี! อาคารนี้จะช่วยคนป่วยได้ยื้อชีวิตต่อได้มหาศาล

หลวงพ่อพบโชค เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง

วัดห้วยปลากั้ง เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย ตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ ตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเล็ก ๆ ในชุมชนห้วยปลากั้ง

โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง อ.เมือง จ.เชียงราย

แผนที่โรงพยาบาลวัดห้วยปลากั้ง จ.เชียงราย