วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 และมีสถานะการลงทะเบียนแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” หรือผู้ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 5-22 กันยายน 2565 ที่มี “สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” และได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลแล้วตั้งแต่วันที่ 23-29 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ในวันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด

ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 (คลิกที่นี่)

ตรวจสอบสถานะลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ทั้งนี้ สำหรับความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 5-30 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น. มีประชาชนลงทะเบียนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 19,381,909 ราย

โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 9,760,916 ราย และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 9,620,993 ราย

ไทม์ไลน์ตารางการประกาศผลและติดตามสถานะ

  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 23-29 กันยายน 2565 ประกาศผล 7 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 6 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 14 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 7-13 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 21 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 14-19 ตุลาคม 2565 ประกาศผล 28 ตุลาคม 2565
  • ลงทะเบียนแก้ไขระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2565 ประกาศผล 11 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลจาก กระทรวงการคลัง

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 0 Average: 0]