วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

สภาพอากาศภาคเหนือ เวลา 06:00 น.วันนี้ – 06:00 น.วันพรุ่งนี้

สภาพอากาศภาคเหนือ เวลา 06:00 น.วันนี้ - 06:00 น.วันพรุ่งนี้

สภาพอากาศภาคเหนือ เวลา 06:00 น.วันนี้ – 06:00 น.วันพรุ่งนี้

พยากรณ์อากาศ

อากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

คาดหมาย
     มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-30 ของพื้นที่ ตลอดช่วง โดยอุณหภูมิจะลดลง 1 – 3 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. อุณหภูมิต่ำสุด 19-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส

อากาศ 7 วันที่ผ่านมา

มีฝนมากกว่าร้อยละ 65 ของพื้นที่ เว้นแต่ในวันที่ 5 และ 8 ต.ค. มีฝนร้อยละ 50-60 ของพื้นที่ โดยมีฝนหนักบางแห่งในวันแรกของสัปดาห์และในระยะครึ่งหลังของสัปดาห์ นอกจากนี้มีรายงาน น้ำท่วมบริเวณจังหวัดตากและเพชรบูรณ์ตลอดสัปดาห์ จังหวัดแพร่และน่านในวันที่ 3 ต.ค. จังหวัดเชียงใหม่และลำพูนในวันที่ 3-4 ต.ค. และมีรายงานดินถล่มบริเวณจังหวัดเชียงรายในวันที่ 4 ต.ค. และจังหวัดพิษณุโลกในวันที่ 5 ต.ค.

อ้างอิง
https://www.tmd.go.th