วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

รายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

รายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี เชียงราย

รายชื่อสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายที่ถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 118 แห่ง

ที่มา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]