กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

0
88
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

ผู้สอบผ่านการสอบของส่วนราชการ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566″ ไม่เว้นวันหยุดราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนภายในระยะเวลาที่กำหนด

ขั้นตอนกรอกใบสมัครออนไลน์และพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน

1.ผู้สมัครสอบจะต้องเข้าไปกรอกใบสมัครที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th หัวซ้อ “การสอบภาค ก. พิเศษ สำหรับผู้สอบผ่านของส่วนราชการแล้ว ประจำปี 2566” หัวข้อย่อย “สมัครสอบ ภาค ก. พิเศษ” ให้ถูกต้องและครบถ้วน ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

2. ให้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาด A4 จำนวน 2 หน้า หรือ หากไม่มี เครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบ File ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่แบบฟอร์มการชำระเงินสูญหาย หรือกรอกใบสมัครแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์ แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปคันหาแบบฟอร์มการชำระเงินได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว โดยเข้าไป ที่หัวข้อย่อย “ค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน” กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และสั่งพิมพ์ใหม่ได้

กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป
กำหนดการสอบ ก.พ. 2566 สำหรับส่วนราชการ เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป

อ้างอิง https://ocsc5.thaijobjob.com/202301/index.php

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]