วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

กำหนดการสอบ ภาค ก พิเศษของ ก.พ. 2566 มาแล้ว

กำหนดการ ภาค ก พิเศษของ ก.พ. 2566 มาแล้ว

กำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้สามารถทั่วไป สำหรับส่วนราชการต่างๆ ประจำปี 2566

กำหนดการสอบ ภาค ก พิเศษของ ก.พ. 2566 มาแล้ว

กำหนดการสอบ ภาค ก พิเศษของ ก.พ. 2566 มาแล้ว

กำหนดการสอบ ภาค ก พิเศษของปีนี้มาแล้ว

รับสมัครสอบรอบแรก 16-20 ม.ค. 2566

สอบข้อเขียนรอบแรก 19 ก.พ. 2566

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://ocsc5.thaijobjob.com/202301/index.php

อ้างอิง https://www.ocsc.go.th/