วันเสาร์, 13 กรกฎาคม 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ภาค ก การสอบ ก.พ. ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565 วันที่ 20 มกราคม 2566

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (Paper and Pencil) ประจำปี 2565 (สำหรับระดับ ปวช. ปวส. ป.ตรี และ ป.โท) ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านฯ 20 มกราคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน ก.พ. ภาค ก ปี 2565

ตรวจสอบรายชื่อผู้สอบผ่านที่นี่

อ้างอิง
https://www.ocsc.go.th
https://job3.ocsc.go.th
https://www.sompoi.com