ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าบริการรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

0
21
ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าบริการรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าบริการรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป

ปรับลดอัตราค่าบริการรายเดือน ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 เป็นต้นไป
ตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้า 3 ประเภท ดังนี้
1. บ้านอยู่อาศัย อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 38.22 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 24.62 บาทต่อ เดือน
– ประเภท 1.1.2 อัตราปกติ ใช้ไฟฟ้ามากกว่า 150 หน่วยต่อเดือน
– ประเภท 1.2.2 อัตรา TOU แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์
2. กิจการขนาดเล็ก อัตราค่าบริการรายเดือน เดิม 46.16 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 33.29 บาท ต่อเดือน
– ประเภท 2.1.2 อัตราปกติ แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์
– ประเภท 2.2.2 อัตรา TOU แรงดันต่ำกว่า 22 กิโลโวลต์
3. สูบน้ำเพื่อการเกษตร ประเภท 7.2 อัตรา TOU ทุกระดับแรงดัน เดิม 228.17 บาทต่อเดือน ปรับลดเป็น 204.07 บาทต่อเดือน

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]