วันศุกร์, 1 มีนาคม 2567

ตรวจสอบค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงรายวันนี้ ได้ที่นี่

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย ตรวจสอบค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงรายวันนี้

ตรวจสอบค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงรายวันนี้

ตรวจสอบค่าฝุ่น pm 2.5 เชียงรายวันนี้ ได้ที่นี่

รายงานสถานการณ์และคุณภาพอากาศประเทศไทย เช็คที่นี่

https://www.iqair.com

ดัชนีคุณภาพอากาศ (AQI) และมลพิษทางอากาศ PM2.5 เช็คที่นี่

http://air4thai.pcd.go.th

ข้อแนะนำด้านสุขภาพ
        ประชาชนทั่วไป: ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ถ้ามีอาการเบื้องต้น เช่น ไอ หายใจลำบาก ระคายเคืองตา ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น
        กลุ่มเสี่ยง: ประชาชนกลุ่มเสี่ยงควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์
         * ประชาชนกลุ่มเสี่ยง หมายถึง เด็ก คนชรา หญิงมีครรภ์ และผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวในกลุ่มโรคทางเดินหายใจ และโรคหัวใจและหลอดเลือด

ที่มา http://air4thai.pcd.go.th/
ที่มา https://www.iqair.com

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]