วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

เช็คที่นี่ เปิดเส้นทางธุดงค์หลวงตาบุญชื่น ในพื้นที่ จ.เชียงราย

เปิดเส้นทางธุดงค์หลวงตาบุญชื่น ในพื้นที่ จ.เชียงราย อ.แม่จัน เส้นทาง 1089 – อ.แม่สาย AH2 – อ.เชียงแสน 1290 – อ.ดอยหลวง 1271 – อ.เวียงเชียงรุ้ง 4034 – อ.เวียงชัย 1173 – อ.ป่าแดด 1020 AH3-1128 และเข้าอ.จุน จ.พะเยาต่อไป

ส้นทางธุดงค์หลวงตาบุญชื่น