เชียงราย ชูสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 8 ชนิด

0
13

เชียงราย ชูสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ จำนวน 8 ชนิด ประกอบด้วย กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้าง ชาเชียงราย สับปะรดนางแล สับปะรดภูแล ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ข้าวก่ำล้านนา และ ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบเวียงกาหลงซึ่งเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ล่าสุด

โดยจะมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดเชียงรายมีการจัดกิจกรรมขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 จำนวน 3 วัน ณ บริเวณหน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 2 (สนามบิน) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ค. 66 รวมจำนวน 5 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) คือ เครื่องหมายที่ใช้กับสินค้าที่มาจากแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งคุณภาพหรือชื่อเสียงของสินค้านั้นๆ เป็นผลมาจากการผลิตในพื้นที่ดังกล่าว GI จึงเปรียบเสมือนเป็นแบรนด์ของท้องถิ่นที่บ่งบอกถึงคุณภาพและแหล่งที่มาของสินค้า ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ไทย คือ ตราของกรมทรัพย์สินทางปัญญาที่ออกให้แก่ผู้ผลิตสินค้าเพื่อรับรองว่าเป็นสินค้าที่มาจากแหล่งภูมิศาสตร์ที่ได้รับขึ้นทะเบียนไว้โดยต้องปฏิบัติตามคู่มือและแผนการควบคุมนั้นแล้ว

การจัดกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ของจังหวัดเชียงรายมีการจัดกิจกรรมขึ้น 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 จำนวน 3 วัน ณ บริเวณหน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์ เชียงราย 2 (สนามบิน) ต.บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย และ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 พ.ค. 66 รวมจำนวน 5 วัน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

โดยมีกิจกรรมภายในงาน ที่น่าสนใจเช่น การแสดงและจำหน่ายสินค้า GI เกษตรกรในจังหวัดเชียงราย วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเชียงรายที่ผลิตสินค้า GI ผู้ประกอบการ OTOP/SMEs จ.เชียงราย และผู้ประกอบการ Chiang Rai Brand ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าดังกล่าว การแสดงดนตรี การแสดงศิลปวัฒนธรรม สินค้าราคาพิเศษ กิจกรรมส่งเสริมการขายและของที่ระลึกในงาน

อ้างอิง https://www.chiangmainews.co.th/news/2895042/

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]