สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับวิกฤติ

0
95
สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับวิกฤติ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย ทั้ง อ.เมือง อ.แม่สาย อ.เชียงของ พบว่าต่างมีปริมาฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับวิกฤติ พบว่าใน อ.เมือง จ.เชียงรายวัดได้ 227 ไม่โครกรัมต่อลูกยาศก์เมตร อ.แม่สาย 525 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ที่ อ.เชียงของ อยู่ที่ 223 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งถือว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพติดต่อกันมาหลายวัน

โดยนายแพทย์ วัชรพงศ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า ทางสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายได้มีการเปิดศูนย์แก้ปัญหาหมอกควันตั้งแต่เดือน ก.พ.เป้นต้นมา โดยเราได้เตรียม โรงพยายาบทุกแห่งในสังกัด ในคลินิคมลพิษ และ pm 2.5 โดยให้แนะนำประชาชน ในการทำห้องปลอดฝุ่นที่บ้าน ทำเพจประขาสัมพันธ์ให้กับประชาชนุกวันวันละ 2 ครั้ง และมีคำแนะนำให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก เราได้มีการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมงตามสถานบริการทางการแพทย์ เพื่อให้กาข่วยเหลือประชาชน ทางด้านสถานบริการด้านสาธารณสุขก็ได้มีห้องปลอดฝุ่น ในพแต่ละ รพ.สต.ให้กับประชาชนมาใช้บริการ

สถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ จ.เชียงราย ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่อยู่ในระดับวิกฤติ

ให้คะแนนเนื้อหานี้
[Total: 1 Average: 5]